^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Zawieszenie zajęć szkolnych

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

 

Najnowsze artykuły

Nauczanie z wykorzystaniem metod i technik na odległość

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Opiekunowie

 

Od jutra zaczynamy realizować nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wszystkie najważniejsze informacje przekażą Wam wychowawcy oddziałów. Postaramy się dostosować treści i metody pracy do potrzeb i możliwości Waszych dzieci w różnych aspektach. Także tych wynikających z posiadanych w domach środków technicznych. Bardzo prosimy kontaktujcie się z nami, zgłaszajcie wszystkie uwagi, problemy, smutki i radości. Codziennie dyrekcja szkoły i nauczyciele będą czekali na kontakt i służyli Wam pomocą. Prosimy, dbajcie o swoje zdrowie i wracajcie do nas, bo szkoła bez Was nie ma sensu.

 

Agata Wieczorek, Joanna Burszyk oraz Grono Pedagogiczne ZSS w Raciborzu

 

 

 

 

 

 Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań
ZSS w Raciborzu
w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania

1.    Od 25 marca do 10 kwietnia br. zajęcia w ZSS są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2.    Za organizację i koordynowanie działań  odpowiada Dyrektor ZSS.

3.    Zajęcia są prowadzone w ramach obowiązującego w Szkole planu lekcji w godz. od 8.00 do 15.30. W tym czasie należy również realizować przesyłanie wszelkich materiałów i zadań od nauczyciela do ucznia/uczniów i od ucznia do nauczyciela.

4.    W tym okresie nauczyciele mogą prowadzić zajęcia:

-      z wykorzystaniem przekazu informacji i plików za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej itp.

-      z wykorzystaniem narzędzi pozwalających na pracę w czasie rzeczywistym - chat room, komunikatory (np.: Skype, Discord, Messenger itp.), platformy edukacyjne, itp.; o prowadzeniu lekcji w ten sposób nauczyciele informują uczniów z wyprzedzeniem za pomocą  dziennika elektronicznego lub telefonicznie

-      wykorzystując inne metody i techniki kształcenia na odległość wybrane przez nauczyciela.

5.    Uczniowie  w miarę swoich możliwości biorą udział  w zajęciach, wykonują zlecone przez nauczyciela zadania oraz dostarczają je w informacji zwrotnej przekazywanej nauczycielowi w formie przez niego określonej (np.: gromadzą w portfolio, załącznik zwrotny w dzienniku elektronicznym, poczta elektroniczna, zdjęcie itp.). Prace i aktywność ucznia podlegają ocenie.

6.    Uczniowie lub rodzice mogą uzyskiwać porady od nauczycieli w formach i terminach przekazanych im przez wychowawcę oddziału.

7.    Uczniowie i rodzice mogą korzystać każdego dnia z pomocy pedagoga według harmonogramu: poniedziałek 8.00 – 15.00

wtorek 8.00 – 14.00

środa 8.00 – 16.00

czwartek 8.00 – 15.00

piątek 8.00 – 13.00

przez e-dziennik lub mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , w przypadkach wymagających rozmowy telefonicznej  po uzgodnieniu z wychowawcą.

8.    Uczniowie i rodzice mogą kontaktować się z Dyrektorem lub wicedyrektorem telefonicznie - numer telefonu +48 324154991 - każdego dnia w godzinach 10.00-14.00.

Lub e-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

9.    Ze względu na zagrożenie epidemiczne prosimy o maksymalne ogra­niczenie wizyt w Szkole. W razie konieczności prosimy o kontakt telefoniczny:

1)    +48 324154991

Podstawowe zasady koordynowania współpracy
nauczycieli z uczniami lub rodzicami
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
ZSS w Raciborzu

1.    W ZSS w Raciborzu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zajęcia są prowadzone przez nauczycieli z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2.     Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących wysyłają przez e-dziennik lub inny sposób kontaktu z uczniem/rodzicem przekazany im przez wychowawcę oddziału- zadania do wykonania, źródła i materiały  niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie i rodzice mogą korzystać, biorąc pod uwagę możliwości uczniów wynikające z IPET oraz dostępności technicznych  tych materiałów dla uczniów( np. dostęp do Internetu, posiadanie w domu drukarki itp.)

3.    Nauczyciele rewalidacji, bibliotekarz, pedagog, wychowawcy świetlicy przekazują uczniom, z którymi mają zajęcia raz w tygodniu propozycje ćwiczeń, zadań, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie i rodzice mogą korzystać, biorąc pod uwagę możliwości uczniów wynikające z IPET oraz dostępności technicznych  tych materiałów dla uczniów( np. dostęp do Internetu, posiadanie w domu drukarki itp.)

4.    Nauczyciele, w podanych wychowawcom i przekazanych rodzicom i uczniom  godzinach, są dostępni poprzez wskazany sposób kontaktu ( e-mail, numer telefonu) i służą konsultacjami, wskazówkami, wsparciem

5.    Bieżące informacje dla uczniów i rodziców są przekazywane przez dziennik elektroniczny lub w innej formie kontaktu preferowanej przez rodziców.

6.    Uczniowie lub ich rodzice informują wychowawców klas lub nauczycieli poprzez e-dziennik lub telefonicznie o występujących problemach, trudnościach w udziale w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

7.    Uczniowie lub ich rodzice mogą komunikować się  z wychowawcą lub nauczycielem inną wybraną skuteczną metodą komunikacji elektronicznej.

8.    Wychowawcy klas lub nauczyciele w razie potrzeby komunikują się z uczniami lub ich rodzicami poprzez dziennik elektroniczny lub inną wybraną skuteczną metodą komunikacji elektronicznej. Inne formy kontaktu powinny być odnotowane w dzienniku elektronicznym w zakładce kontakty z rodzicami.

9.    Wychowawcy oraz nauczyciele informują niezwłocznie Dyrektora ZSS o zgłaszanych przez ucz­niów lub rodziców problemach, trudnościach lub zauważonych przez siebie problemach, trudnościach  w nauczaniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

10.Uczniowie i rodzice mogą kontaktować się z Dyrektorem lub wicedyrektorem telefoniczne - numer telefonu +48 324154991 lub mailowo- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. każdego dnia w godzinach 10.00-14.00.

 

 

Materiały niezbędne do realizacji zajęć,
w tym materiały w postaci elektronicznej,
z których uczniowie lub rodzice ZSS w Raciborzu
mogą korzystać w okresie
prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

1.      W ZSS w Raciborzu w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość podstawowymi materiałami niezbędnymi do prowadzenia zajęć są posiadane przez uczniów podręczniki i materiały edukacyjne

2.      W szczególności nauczyciele i uczniowie mogą także korzystać z materiałów w postaci elektronicznej:

a)      zasobów platformy edukacyjnej epodreczniki.pl udostępnionej przez MEN,

b)     zasobów serwisu YouTube,

c)      zasobów udostępnionych przez wydawnictwa,

d)     zasobów Centralnej Komisji Edukacyjnej (cke.gov.pl)

e)      zasobów Okręgowej Komisji Edukacyjnej (oke.wroc.pl)

oraz innych wybranych przez nauczyciela.

3.      Nauczyciele mogą drogą elektroniczną dostarczać inne wymagane przez nich materiały do prowadzenia zajęć, mając przy tym na uwadze przepisy prawa autorskiego lub wskazywać w Internecie odnośniki (linki) do takich materiałów.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Zawieszenie zajęć i edukacja na odległość

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

 

W związku z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r ograniczenie pracy szkoły zostaje przedłużone do 10 kwietnia br. Dodatkowo zostało wydane rozporządzenie regulujące kwestię kształcenia na odległość, związku z tym przygotowujemy szczegółowe informacje, w jaki sposób będzie ten rodzaj kształcenia realizowany przez naszą szkołę.

Szczegółowe informacje w tej sprawie przekażą Państwu wychowawcy klas. Znajdą się one również na naszej stronie internetowej.

Najważniejsze w tej chwili jest bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich. Prosimy, abyście stosowali się do zaleceń GIS, bez potrzeby nie wychodzili z domu. Z naszej strony obiecujemy wszelkie możliwe wsparcie i kontakt.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ZSS

 

Uwaga! Zawieszenie zajęć

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Ważne informacje o koronawirusie

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na chorobę COVID-19 (koronawirus) przekazujemy najważniejsze informacje na ten temat.

1)Kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
ul. Batorego 8
47-400 Racibórz
CENTRALA 32 415 28 93
Telefon alarmowy: 604 106 359 (całodobowy)

2) Co musisz wiedzieć o koronawirusie:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

3) Rekomendacje MEN:

https://www.gov.pl/attachment/5fcf7b59-76f5-4146-a493-ee3ec5687ff0

Przyjaźń naszych uczniów z rówieśnikami z Afryki wciąż się rozwija