^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Klasy dla uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera

Nabór do klasy dla dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera

Prowadzimy nabór uczniów do klas dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera . Gwarantujemy naukę w mało licznych oddziałach do 4 uczniów oraz opiekę wysoko wykwalifikowanych nauczycieli specjalistów. Zapewniamy realizację podstawy programowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Dla każdego ucznia opracowujemy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Każdemu uczniowi zapewniamy, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, dodatkowe zajęcia rewalidacyjne, specjalistyczne i terapeutyczne: alternatywne metody komunikacji, korektę wad wymowy, korektę wad postawy, integrację sensoryczną, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, psychoterapię, muzykoterapię, arteterapie, terapię Metodą Tomatisa, terapię metodą Biofeedback, dogoterapię, terapię polisensoryczną i inne wg potrzeb.

Zapewniamy integrację ze środowiskiem społecznym. Współpracujemy ze szkołami i instytucjami z terenu Powiatu Raciborskiego i spoza powiatu. Uczniowie uczestniczą w uroczystościach organizowanych w szkole, wyjściach do biblioteki, kina, wyjeżdżają na wycieczki. Dzieci i młodzież wspólnie wykonują różne zadania, uczą się pracy w grupach, uczestniczą w zabawach integrujących uczniów w szkole i klasie. Odnoszą sukcesy biorąc udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza nią, uczestniczą w Biesiadzie Śląskiej Bajtel-Gala, Olimpiadach Specjalnych, szkolnych przedstawieniach.

Gwarantujemy opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 - 16.00 pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli i asystentów. Oferujemy szeroki wybór zajęć świetlicowych, pozalekcyjnych. Szkolna stołówka zapewnia posiłki dostosowane do zaleceń lekarskich, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Zapewniony jest bezpłatny dowóz do szkoły środkami komunikacji miejskiej lub busami z terenu gmin .

Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi autystycznymi i z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Utworzyliśmy pierwszą w  Powiecie Raciborskim klasę dla dzieci z autyzmem. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Kontakt: Zespół Szkół Specjalnych, Racibórz, ul. Królewska 19. Tel 32 415 49 91 codziennie w godzinach 7.00-15.00. Można także umówić się na indywidualne spotkania w czasie dogodnym dla Rodziców. Także poza czasem pracy szkoły.

Szkolna strona: e-zssraciborz.pl, jesteśmy także na Facebooku –ZSS w Raciborzu
W dokumentacji ucznia, na pieczątkach, świadectwach etc. nie ma informacji o tym, że uczeń realizuje naukę w szkole specjalnej.
             W naszej szkole wszyscy uczniowie odnoszą Sukces!!!


          

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube