^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

O projekcie

Drodzy uczniowie i rodzice

„AS - Szkolna Akademia Sukcesu”

to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu

w ramach Priorytetu XI.-Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

dla działania:11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Społeczny)

 

 

Całkowita wartość projektu -479 172,34zł

 

w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - 407 296,48zł

Celem projektu jest:

Zwiększenie efektywności kształcenia i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego (klas włączonych do Szkoły Podstawowej) i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych poprzez udział w obowiązkowych lub dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.


Realizacja projektu pozwoli na:

·         wspomaganie rozwoju i prowadzenie terapii uczniów w pracy bieżącej oraz podczas dodatkowych zajęć specjalistycznych.

·         poszerzenie zakresu udzielanej uczniom pomocy pedagogiczno-psychologicznej

·         poszerzenie i uatrakcyjnianie zajęć z doradztwa zawodowego o warsztatowe zajęcia praktyczne

·         wyposażenie pracowni matematycznej w sprzęt TIK

·         doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych w pomoce dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu i praktycznego działania

 

I Nabór uczestników projektu

od 08.01.2018r. do 19.01.2018r.

 

Deklaracje udziału w projekcie należy pobrać i składać u wychowawcy lub w biurze projektu.

Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie będzie wywieszona 25.01.2018r. w gablocie informacyjnej na terenie szkoły.

 

Termin realizacji projektu:

02.01.2018 - 31.12.2019

 

Zajęcia rozpoczną się 12 lutego 2018 r.

 

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube