^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Obszary udzielanych konsultacji

Obszar udzielanych konsultacji:

 • Wsparcie dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim
 • Określenie przyczyn trudności edukacyjnych i zaburzeń występujących u dzieci
 • Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim
 • Praca z dzieckiem autystycznym i z zespołem Aspergera
 • Praca z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz zaburzeniami integracji sensorycznej
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Doradztwo zawodowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 • Problemy emocjonalno - społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin
 • Zakłócenia emocjonalne i trudności wychowawcze występujące u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim
 • Metody pracy z dziećmi niemówiącymi, ze złożonymi niepełnosprawnościami, w tym z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji dla dzieci niemówiących i z trudnościami w porozumiewaniu się
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z seksualnością i okresem dojrzewania osób niepełnosprawnych
 •  inne nurtujące rodziców, opiekunów, nauczycieli   problemy- wspólnie poszukamy rozwiąznia

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube