Sala gimnastyczna i siłownia

Zajęcia wychowania fizycznego odgrywają bardzo dużą rolę w procesie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Są najważniejszym elementem edukacji prozdrowotnej. Nasza szkoła bardzo dba o to, aby dzieci miały dobre warunki do uprawiania sportu. Zapewniają  to: nowoczesna sala gimnastyczna, siłownia, odremontowane boisko szkolne, szatnie i sanitariaty. Uczniowie uczestniczą także w zajęciach na basenie a także pobliskiej siłowni pod chmurką. W ramach Olimpiad Specjalnych wyjeżdżają na zawody i obozy sportowe.