^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna- Informator rekrutacyjny

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 1  wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z siedzibą przy ul. Królewskiej 19.

 

Szkoła kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z autyzmem i z zespołem Aspergera, w klasach o liczebności  do 16 uczniów.

 

Szkoła oferuje obecnie 1 kierunek kształcenia zawodowego: naukę w zawodzie kucharza.

 

·         nauka trwa 3 lata, kończy się egzaminem zawodowym,

 

·         uczniowie realizują praktyczną i teoretyczną  naukę zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr1,  a w szkole uczą się przedmiotów ogólnokształcących

 

.       Praca z uczniem na podstawie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

 

 Kandydaci do pierwszej klasy powinni składać następujące dokumenty:

 

podanie (do pobrania na stronie szkoły), 2 fotografie (formatu legitymacyjnego), świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (po zakończeniu roku szkolnego), orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatniej klasie szkoły podstawowej, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli uczeń posiada).

 

Kryteria przyjęć:

 

O przyjęciu do decyduje dostarczenie odpowiednich dokumentów oraz liczba miejsc.

 


W naszej szkole uczniowie objęci są dodatkowymi zajęciami terapeutycznymi prowadzonymi przez specjalistów (w wymiarze 10-h/tydz. na oddział) Są to:

 

 • arteterapia ,muzykoterapia, biblioterapia
 • korekta wad postawy
 • korekta wad wymowy
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne
 • usprawnianie technik szkolnych
 • usprawnianie zaburzonych funkcji
 • terapia  Metodą Tomatisa
 • EEG-Biofeedback

 

 

Terminy rekrutacji:

·         Termin składania dokumentów: od 15 czerwca do 15 sierpnia  każdego roku .

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną, przyjazną uczniom, doświadczoną kadrę pedagogiczną,
 • bezpłatne podręczniki
 • różnorodne zajęcia edukacyjne i specjalistyczne,
 •  nowoczesną bazę dydaktyczną, specjalistyczna i sportową  ,
 • opiekę  pielęgniarki szkolnej,
 • możliwość korzystania ze smacznych, przygotowywanych na miejscu posiłków.

 

Jesteśmy szkołą, która:

 • dba o wszechstronny rozwój ucznia i wychowanka na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości
 • zatrudnia wykwalifikowanych, kreatywnych, przyjaznych uczniom nauczycieli i wychowawców
 • jest otwarta na współpracę z rodzicami
 • stawia na integrację ze środowiskiem lokalnym
 • promuje wychowanie w duchu tolerancji i patriotyzmu

wpaja wartości ekologiczne i prozdrowotne

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na  Dni  otwarte  31marca - 1kwietnia  2020 r. w godzinach pracy szkoły (8.00-15.00) lub po uprzednim umówieniu telefonicznym  w uzgodnionych indywidualnie  terminach

 

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube