^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Powrót do szkoły od 18 stycznia 2021r.

Od poniedziałku 18 stycznia uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej oraz zespołu rewalidacyjno-wychowawczego w ZSS w Raciborzu wracają do nauki w trybie stacjonarnym.
Uczniowie szkoły branżowej nadal uczą się zdalnie.
Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy będą przyjeżdżać na zajęcia stacjonarne według harmonogramu :
1. 18-22 stycznia do szkoły przychodzą oddziały: 1Pc, 1P/3P, 1/2Pd (pozostałe oddziały pracują zdalnie)
2. 25-29 stycznia - przychodzą oddziały: 1Pk/2Pk, 1Ps/2Ps , 2Pa (pozostałe oddziały pracują zdalnie)
3. 1-5 II- przychodzą oddziały : 2Pw, 3Pj, 1Pc (pozostałe oddziały pracują zdalnie)
4. 8-12 II- przychodzą oddziały : 1P/3P, 1/2Pd, 1Pk/2Pk (pozostałe oddziały pracują zdalnie)
5.15-19 II- przychodzą oddziały : 1Ps/2Ps, 2Pa, 2Pw (pozostałe oddziały pracują zdalnie)
6.22-26II- przychodzą oddziały : 3Pj, 1Pc, 1P/3P (pozostałe oddziały pracują zdalnie)
Taki tryb pracy spowodowany jest brakiem pomieszczeń. Od 18 stycznia każdy oddział realizuje zajęcia w przydzielonej sali, nie przemieszcza się, wyjątkiem są rewalidacje.
 
 

"Serce dobre mamy i chętnie pomagamy"

Pod takim hasłem opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu zachęcili uczniów do okazania pomocy swoim najbliższym z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
 
 
 
 
Uczniowie udowodnili, że pomaganie nie jest trudne, potrzeba do tego tylko odrobiny czasu, a przede wszystkim chęci i dobrego serce.

Praca szkoły od 30 XI 2020r. do 17 I 2021r.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Opiekunowie.

 

Ze względu na wciąż trudną sytuację epidemiczną w powiecie raciborskim, wysoką liczbę zachorowań a także zgonów,   w trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników ZSS, z bólem serca przedłużam ograniczenie funkcjonowania szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu do 3 stycznia 2021r.

 

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, odbywać się będą jedynie z wykorzystaniem metod i technik na odległość, zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem pracy.

 

Dla uczniów klas VIII istnieje możliwość zorganizowania w szkole konsultacji z j. polskiego, matematyki oraz j. niemieckiego po uprzednim umówieniu terminu z nauczycielem danego przedmiotu. Dla wszystkich uczniów umożliwiamy skorzystanie z biblioteki szkolnej, również po uprzednim umówieniu terminu z bibliotekarzem. Także w sytuacjach kryzysowych, wymagających wsparcia psychologa lub pedagoga szkolnego jest możliwość indywidualnego spotkania, po uprzednim umówieniu, w reżimie sanitarnym.

 

9 XII 2020r. odbędą się zebrania z rodzicami poprzez platformę TEAMS lub w inny, ustalony z wychowawcą sposób. Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy klas.

 

Od 23 XII 2020r. do 3 I 2021r. jest przerwa świąteczna, natomiast od  4 I do 17 I 2021r. ferie zimowe. Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji odbędzie się 20 I 2021r.

 

Z nadzieją na lepszy czas, z życzeniami zdrowia i siły do przetrwania

 

Agata Wieczorek

Dyrektor ZSS